شعار و پوستر روز جهانی سالمندان

The Future We Want – What Older Persons Are saying

2013 – International Day of Older Persons

 

روز جهانی سالمند با شعار : «سالمندان چه می گویند؟


 

انجمن پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد بجنورد

 

                                                                      

/ 0 نظر / 162 بازدید